Tag Archives: การขับขี่

9 ทริค สำหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์

การขับซอกแซกตอนที่รถติดและต้องใช้ความเร็วต่ำ คือสิ่งที่ […]

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

ในชีวิตประจำวันการขับขี่รถจักรยานยนต์อาจมีหลายปัจจัยที่ […]

โทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทาง […]