หลักฐานที่ใช้ในการเช่ารถมอเตอร์ไซค์


หลักฐานที่ใช้สำหรับการเช่ารถ

  1. รูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนและใบขับขี่ หน้าตรง มองเห็นข้อมูลในบัตรชัดเจน ครบถ้วน (ตามตัวอย่าง) เพราะต้องใช้ข้อมูลในการทำสัญญาเช่า (ต้องเป็นข้อมูลของผู้ติดต่อเช่ารถ เท่านั้น!!)
  2. ในกรณีที่ผู้ติดต่อเช่ารถไม่ใช่คนเดียวกับผู้ใช้รถ จะต้องใช้รูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนของผู้ติดต่อเช่ารถด้วย เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการเช่ารถ
  3. ในกรณีที่ใช้รถมากกว่า 1 คัน ต้องใช้รูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนทั้งของผู้จองและผู้ใช้รถทุกคันด้วย เพราะต้องนำไปเป็นหลักฐานประกอบการเช่ารถ

⇒ ถ่ายรูปส่งมาทางช่องทางการติดต่อเช่ารถ (LINE@ หรือ ทางเพจ Facebook) ⇐

*** หมายเหตุ ***
ในกรณีที่ไม่มีใบขับขี่ ก็สามารถเช่าได้ แต่ลูกค้าจะต้องระวังเรื่องตำรวจเอง (หากผู้เช่าโดนตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่ ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับเอง)
ใบขับขี่รถยนต์ สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการเช่ารถได้อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนกันได้