หลักฐานที่ใช้ในการเช่ารถมอเตอร์ไซค์


หลักฐานที่ใช้สำหรับการเช่ารถ

  1. รูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนและใบขับขี่ หน้าตรง มองเห็นข้อมูลในบัตรชัดเจน ครบถ้วน (ตามตัวอย่าง) เพราะต้องใช้ข้อมูลในการทำสัญญาเช่า (ต้องเป็นข้อมูลของผู้ติดต่อเช่ารถ)
  2. ในกรณีที่ผู้ติดต่อเช่ารถไม่ใช่คนเดียวกับผู้ใช้รถ จะต้องใช้รูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนของผู้ติดต่อเช่ารถด้วย เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการเช่ารถ

⇒ ถ่ายรูปส่งมาทางช่องทางการติดต่อเช่ารถ (LINE@ หรือ ทางเพจ Facebook) ⇐

*** หมายเหตุ ***
ในกรณีที่ไม่มีใบขับขี่ ก็สามารถเช่าได้ แต่ลูกค้าจะต้องระวังเรื่องตำรวจเอง (หากผู้เช่าโดนตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่ ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับเอง)